Khaberni Banner
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

العواملة و الحياصات نسايب -صور

العواملة و الحياصات نسايب -صور

خبرني - توجهت جاهة كريمة من عشيرة العواملة الى عشيرة الحياصات لطلب يد كريمة الدكتور علي الضرغام الحياصات لابنهم مثنى علي الفزاع العواملة .

ArabiaCell

وترأس الجاهة الكريمة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وطلب باسمهم ، فيما كان على رأس المستقبلين الدكتور هاشم الدباس  الذي بدوره اجاب على طلب الجاهة بالقبول.

وحضر الجاهة عدد من الأصدقاء والمسؤولين  والاصدقاء والأقارب والأنسباء.

العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
العواملة و الحياصات نسايب -صور
Khaberni Banner