Khaberni Banner
Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner

وفاة الشاب زين العابدين قعاقعه

وفاة الشاب زين العابدين قعاقعه

خبرني  -  انتقل الى رحمته تعالى ، الاربعاء ، الشاب زين العابدين محمد علي قعاقعه ( 22 عاما ) .

ArabiaCell

انا لله وانا اليه راجعون .

Khaberni Banner